Výzkum na Columbia University

Jak tento výzkum vznikl:

Když jsem učila těhotné ženy Tupler Technique®, abych je připravila na porod, zjistila jsem, že můj program zmenšoval jejich diastázu, i přesto, že jejich těhotenské bříško během mého šestitýdenního programu rostlo ! To bylo důležité, protože velká diastáza může těhotnou ženu vystavit riziku císařského řezu. Do té doby nebyl proveden žádný výzkum účinků cvičení na diastázu a tak jsem se obrátila na Cynthii Chiarellovou na Columbia University v programu fyzioterapie a zeptala jsem se jí, zda by chtěla provést studii o programu Tupler Technique® a jeho vlivu na diastázu během těhotenství. Souhlasila. Studie byla dokončena a výsledky ukázaly (jak jsem předpokládala), že těhotné ženy, které prošly mým programem, měly menší diastázu než kontrolní skupina. Jeden ze studentů z Columbia University mi napsal dopis, který zněl: „Píšu Vám jménem studentů z Columbia University, kteří zahájili studii o účincích vašeho cvičebního programu na diastázu u těhotných žen. Rozhodli jsme se odeslat naši studii k publikaci. Abychom mohli dokončit podání publukace, budeme muset zahrnout sekci o konkrétních cvičeních, která se provádějí ve vaší třídě A. Budeme potřebovat vaši pomoc, aby byla tato cvičení adekvátně popsána. “ Článek byl publikován a k mému zklamání nebylo Tupler Technique® zmíněno, jak uvidíte při čtení publikované studie. Originál studie z Columbia University v angličtině.

Výtah:

Paní Falzone, paní McCaslin, pan Patel a paní Ulery byli zapsáni na magisterský titul v oboru fyzioterapie na Columbia University v době, kdy byla pro tuto studii shromážděna data. Tento výzkum byl představen na setkání kombinovaných sekcí APTA v Bostonu, MA, 2002 a získal Cenu za výzkum za rok 2002 od sekce Zdraví žen.

Schválení:

Tento projekt byl zkontrolován a schválen Kolumbijskou univerzitou a Presbyteriánskou inspekční radou z Kolumbie, č. 9906

Předpoklad:

Diastáza se může objevit u více než poloviny všech těhotenství. V důsledku hormonálních změn a rostoucí dělohy se břišní svaly roztáhnou a oslabí, zhorší držení těla, stabilitu trupu, dýchání, pohyb trupu a vaginální porod. Cvičení na posílení břišního svalstva během těhotenství může ovlivnit přítomnost a velikost diastázy, žádný výzkum však tento vztah konkrétně nezkoumal.

Cíl:

Účelem tohoto projektu bylo zjistit vliv cvičebního programu Tupler Technique® na přítomnost a velikost diastázy u těhotných žen.

Navržení výzkumu

2 skupiny mezi subjekty, kvazi experimentální výzkum.

Metody:

Subjekty se skládaly z 8 těhotných žen, které se účastnily cvičebního programu na břicho Tupler Technique®, a 10 těhotných žen bez cvičení. Diastáza byla měřena pomocí digitálního posuvného měřítka na 3 označených místech podél středové čáry břicha každého subjektu: 4,5 cm nad pupkem, v pupku a 4,5 cm pod pupkem. Na každém místě byla provedena dvě měření a pro statistické analýzy byl použit průměr. Byly vytvořeny popisné statistiky a pro každou charakteristiku subjektu byly provedeny nezávislé t-testy. Analýza kovariance byla vypočtena s počtem předchozích těhotenství jako kovariát pro kontrolu rozdílu mezi skupinami pacientů.

Výsledky:

Devadesát procent necvičících těhotných žen vykazovalo diastázu, zatímco pouze 12,5% cvičících žen mělo tento stav. Průměrná diastáza umístěná 4,5 cm nad pupkem byla 9,6 mm (± 6,6) pro cvičící skupinu a 38,9 mm (± 17,8) pro necvičící skupinu. Průměrná diastáza umístěná v pupíku byla 11,4 mm (± 3,82) pro cvičící skupinu a 59,5 mm (±23,6) pro necvičící skupinu. Průměrná diastáza umístěná 4,5 cm pod pupíkem byla 8,2 mm (± 7,4) pro cvičící skupinu a 60,4 (± 29,0) pro necvičící skupinu.

Závěry:

Výskyt a velikost diastázy je mnohem větší u těhotných žen bez cvičení než u těhotných žen provádějících program Tupler Technique®. Vzhledem k nedílné roli, kterou břišní svaly hrají ve funkčních činnostech, doporučujeme vyšetřovat přítomnost diastázy u těhotných žena i žen po porodu.

© 2005 Lippincott Williams & Wilkins, Inc.